Maswali mapya

Shukurani kwa wanaoshiriki


Kijerumani » Kiswahili

Kuimba?   singen5 years ago
Und?   na5 years ago
Geld?   pesa5 years ago
Gehen?   kwenda5 years ago
Lesen?   kusoma5 years ago
Sagen?   kusema5 years ago
Schlafen?   kulala5 years ago
Essen (Verb)?   kula5 years ago
Milch?   maziwa5 years ago
Tee?   chai5 years ago
Sehr?   sana5 years ago
Danke?   asante5 years ago
Nein?   hapana5 years ago
Ja?   ndiyo5 years ago
Wie?   namna gani5 years ago
Wann?   lini5 years ago
Wie viel?   ngapi5 years ago
Wo?   wapi5 years ago
Wer?   nani5 years ago
Warum?   kwa nini5 years ago
Was?   nini5 years ago
Sie (Plural)?   wao5 years ago
Ihr?   ninyi5 years ago
Wir?   sisi5 years ago
Es?   yeye5 years ago
Sie (Singular)?   yeye5 years ago
Er?   yeye5 years ago
Du?   wewe5 years ago
Ich?   mimi5 years ago
Zehn?   kumi5 years ago
Neun?   tisa5 years ago
Acht?   nane5 years ago
Sieben?   saba5 years ago
Sechs?   sita5 years ago
Fünf?   tano5 years ago
Vier?   nne5 years ago
Drei?   tatu5 years ago
Zwei?   mbili5 years ago
Eins?   moja5 years ago


Kiswahili » Kijerumani

Kuimba?   singen5 years ago
Na?   und5 years ago
Pesa?   Geld5 years ago
Kwenda?   gehen5 years ago
Kusoma?   lesen5 years ago
Kusema?   sagen5 years ago
Kulala?   schlafen5 years ago
Kula?   essen5 years ago
Maziwa?   Milch5 years ago
Chai?   Tee5 years ago
Sana?   sehr5 years ago
Asante?   danke5 years ago
Hapana?   nein5 years ago
Ndiyo?   ja5 years ago
Namna gani?   wie5 years ago
Lini?   wann5 years ago
Ngapi?   wie viel5 years ago
Wapi?   wo5 years ago
Nani?   wer5 years ago
Kwa nini?   warum5 years ago
Nini?   was5 years ago
Wao?   sie5 years ago
Ninyi?   ihr5 years ago
Sisi?   wir5 years ago
Yeye?   es5 years ago
Yeye?   sie5 years ago
Yeye?   er5 years ago
Wewe?   du5 years ago
Mimi?   ich5 years ago
Kumi?   zehn5 years ago
Tisa?   neun5 years ago
Nane?   acht5 years ago
Saba?   sieben5 years ago
Sita?   sechs5 years ago
Tano?   fünf5 years ago
Nne?   vier5 years ago
Tatu?   drei5 years ago
Mbili?   zwei5 years ago
Moja?   eins5 years ago


Maarifa jumla

Mzazi wa kiume wa kike?   nyanya8 years ago
Dadake dadako?   dada8 years ago
Mzazi wa kiume wa baba?   babu8 years ago
Kaka wa baba?   ami8 years ago
Kaka wa mama?   mjomba8 years ago
Mume wa dadako?   shemeji8 years ago
Dadake baba?   shangazi8 years ago
Giza___?   tororo8 years ago
Mweusi___?   Tititi8 years ago
Kulowa___?   chepechepe8 years ago
Kutumbukia___?   gubigubi8 years ago
Nyeupe___?   pepepe8 years ago
Mdudu apatikanaye mahali pachafu?   Nzi8 years ago
Aina ya ndege?   Gude8 years ago
Mnyama mdogo anayechimba ardhi na kuishi humo?   Fuko8 years ago
Myama mkubwa wa jamii la paka?   Simba8 years ago
Myama; Jina lake ni kama la gari la vita?   Kifaru8 years ago
Samaki wadogo?   Dagaa8 years ago
Nyati?   Mbogo8 years ago
Topi?   Kongoni8 years ago
Chafi?   Tafi8 years ago
Myama wa kufugwa asiyetulia?   Mbuzi8 years ago