Maswali mapya

Shukurani kwa wanaoshiriki


Kijerumani » Kiswahili

Kuimba?   singen4 years ago
Und?   na4 years ago
Geld?   pesa4 years ago
Gehen?   kwenda4 years ago
Lesen?   kusoma4 years ago
Sagen?   kusema4 years ago
Schlafen?   kulala4 years ago
Essen (Verb)?   kula4 years ago
Milch?   maziwa4 years ago
Tee?   chai4 years ago
Sehr?   sana4 years ago
Danke?   asante4 years ago
Nein?   hapana4 years ago
Ja?   ndiyo4 years ago
Wie?   namna gani4 years ago
Wann?   lini4 years ago
Wie viel?   ngapi4 years ago
Wo?   wapi4 years ago
Wer?   nani4 years ago
Warum?   kwa nini4 years ago
Was?   nini4 years ago
Sie (Plural)?   wao4 years ago
Ihr?   ninyi4 years ago
Wir?   sisi4 years ago
Es?   yeye4 years ago
Sie (Singular)?   yeye4 years ago
Er?   yeye4 years ago
Du?   wewe4 years ago
Ich?   mimi4 years ago
Zehn?   kumi4 years ago
Neun?   tisa4 years ago
Acht?   nane4 years ago
Sieben?   saba4 years ago
Sechs?   sita4 years ago
Fünf?   tano4 years ago
Vier?   nne4 years ago
Drei?   tatu4 years ago
Zwei?   mbili4 years ago
Eins?   moja4 years ago


Kiswahili » Kijerumani

Kuimba?   singen4 years ago
Na?   und4 years ago
Pesa?   Geld4 years ago
Kwenda?   gehen4 years ago
Kusoma?   lesen4 years ago
Kusema?   sagen4 years ago
Kulala?   schlafen4 years ago
Kula?   essen4 years ago
Maziwa?   Milch4 years ago
Chai?   Tee4 years ago
Sana?   sehr4 years ago
Asante?   danke4 years ago
Hapana?   nein4 years ago
Ndiyo?   ja4 years ago
Namna gani?   wie4 years ago
Lini?   wann4 years ago
Ngapi?   wie viel4 years ago
Wapi?   wo4 years ago
Nani?   wer4 years ago
Kwa nini?   warum4 years ago
Nini?   was4 years ago
Wao?   sie4 years ago
Ninyi?   ihr4 years ago
Sisi?   wir4 years ago
Yeye?   es4 years ago
Yeye?   sie4 years ago
Yeye?   er4 years ago
Wewe?   du4 years ago
Mimi?   ich4 years ago
Kumi?   zehn4 years ago
Tisa?   neun4 years ago
Nane?   acht4 years ago
Saba?   sieben4 years ago
Sita?   sechs4 years ago
Tano?   fünf4 years ago
Nne?   vier4 years ago
Tatu?   drei4 years ago
Mbili?   zwei4 years ago
Moja?   eins4 years ago


Maarifa jumla

Mzazi wa kiume wa kike?   nyanya7 years ago
Dadake dadako?   dada7 years ago
Mzazi wa kiume wa baba?   babu7 years ago
Kaka wa baba?   ami7 years ago
Kaka wa mama?   mjomba7 years ago
Mume wa dadako?   shemeji7 years ago
Dadake baba?   shangazi7 years ago
Giza___?   tororo7 years ago
Mweusi___?   Tititi7 years ago
Kulowa___?   chepechepe7 years ago
Kutumbukia___?   gubigubi7 years ago
Nyeupe___?   pepepe7 years ago
Mdudu apatikanaye mahali pachafu?   Nzi7 years ago
Aina ya ndege?   Gude7 years ago
Mnyama mdogo anayechimba ardhi na kuishi humo?   Fuko7 years ago
Myama mkubwa wa jamii la paka?   Simba7 years ago
Myama; Jina lake ni kama la gari la vita?   Kifaru7 years ago
Samaki wadogo?   Dagaa7 years ago
Nyati?   Mbogo7 years ago
Topi?   Kongoni7 years ago
Chafi?   Tafi7 years ago
Myama wa kufugwa asiyetulia?   Mbuzi7 years ago